Hoofdluis

Hoofdluis protocol

Hoofdluis is erg besmettelijk. Daardoor is het op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen een regelmatig terugkerend probleem waar moeilijk vanaf te komen is. De school is, ongewild, zo’n plaats. Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst dat de school regels vaststelt en afspraken maakt met het team en de ouders. Sinds mei 2000 heeft Het Palet een hoofdluisprotocol. Dit protocol is in februari 2012 aangepast aan de nieuwe richtlijnen van het RIVM.

Standaardprocedure
De school heeft een ouderwerkgroep hoofdluis, die luizencontroles uitvoert. Zonodig wordt voor nieuwe luizenouders een instructie door de GGD georganiseerd.
De leerkrachten dienen goed op de hoogte te zijn ten aanzien van de bestrijding en behandeling van hoofdluis. Indien dit niet het geval is kan de school in overleg met de GGD, een teambijeenkomst organiseren waarbij de GGD de leerkrachten hierover informatie verstrekt.
In de schoolgids worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de procedure die de school volgt in geval van hoofdluisbesmetting in de school. Indien er bij ouders behoefte aan informatie bestaat, kan de school in overleg met de GGD een informatiebijeenkomst voor de ouders organiseren waarbij de GGD informatie over hoofdluis geeft.
Alle kinderen krijgen van school een eigen luizentas, waarin de jas aan de kapstok opgeborgen moet worden.
In het eerste Palettertje van een schooljaar wordt het hoofdluisprotocol (regels en afspraken) onder de aandacht gebracht van de (nieuwe) leerkrachten en ouders. Hierbij wordt ook informatie gegeven over het voorkomen en behandelen van hoofdluis, om zo de ouders te motiveren alert te zijn ten aanzien van hoofdluis.

Melding
Als ouders hoofdluis constateren bij hun kind(eren), moeten ze dit direct melden aan school en starten met behandelen.
Bij een melding van hoofdluis stelt de betreffende leerkracht het gehele schoolteam op de hoogte.
Bij een melding van hoofdluis krijgen alle kinderen van de betreffende groep hierover een brief mee.
Bij een volgende melding in dezelfde groep worden de kinderen van deze groep gecontroleerd door de luizenouders.

Controle
De ouderwerkgroep hoofdluis controleert de eerste vrijdag na elke vakantie alle kinderen (en leerkrachten).
Als een leerkracht hoofdluis vermoedt bij een kind, vraagt hij/zij een lid van de ouderwerkgroep een controle van de groep uit te voeren.
Gedurende één week na een constatering van hoofdluis worden posters opgehangen bij de ingangen.

Behandeling
Bij constatering van hoofdluis worden de ouders van de betreffende kinderen via een brief geïnformeerd; de andere kinderen krijgen een meldingsbrief mee.
Na de controle worden de bevindingen doorgegeven aan de betreffende ouders. De betreffende kinderen dienen thuis te worden behandeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij de controle:
1. Er zijn levende luizen gevonden en ouders moeten behandelen.
2. Er zijn neten gevonden dichter dan 1 cm bij de hoofdhuid. Er moet worden behandeld als dit nog niet is gebeurd.
Verkleedspullen niet gebruiken tijdens een hoofdluisepidemie.
Na twee weken controleert de ouderwerkgroep hoofdluis de klassen waarin eerder hoofdluis werd geconstateerd en de kinderen die bij de eerste controle afwezig waren.

Hercontrole
Bij nieuwe gevallen worden betreffende ouders op de hoogte gesteld. De andere leerlingen krijgen weer een brief mee naar huis.
Bij de ‘oude’ gevallen zitten nog wel neten, maar die zijn behandeld. Er hoeft geen actie te worden ondernomen.
Bij de ‘oude’ gevallen worden levende luizen gevonden. Dan worden ouders persoonlijk benaderd en gewezen op de noodzaak van behandelen. Na twee weken worden de betreffende kinderen weer gecontroleerd.

Hardnekkige hoofdluisproblemen
Indien bij de derde hercontrole nog steeds sprake is van hoofdluis, zal er opnieuw een gesprek plaatsvinden tussen ouders en directeur. De directeur kan de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies of een consult. De jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân kan ouders thuis adviseren en begeleiden.
Bij hardnekkige hoofdluisproblemen kan de directeur besluiten het betreffende kind thuis te laten houden tot het luizenvrij is.
Bij hardnekkige hoofdluisproblemen heeft de school overleg met de jeugdverpleegkundige van de GGD en wordt er een gezamenlijke aanpak bepaald.

De school heeft een ouderwerkgroep voor hoofdluis. Deze werkgroep voert hoofdluiscontroles uit:
de eerste vrijdag na elke vakantie (alle kinderen (en leerkrachten).
bij een tweede oudermelding van luis in een en dezelfde groep (alleen de betreffende groep).
als een leerkracht hoofdluis vermoedt (de betreffende groep).
na twee weken controleert de ouderwerkgroep hoofdluis de klassen waarin eerder hoofdluis werd geconstateerd en de kinderen die bij de eerste controle afwezig waren.

Voor een goede controle is het belangrijk dat u uw kind die dag niet met een ingewikkeld kapsel naar school stuurt! Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.Via de controles zijn we er ook als school snel bij als een kind hoofdluis heeft. In dat geval informeert de directeur de betreffende ouders/verzorgers over hoe te behandelen. Bovendien krijgen alle ouders van de groep dan een brief dat er hoofdluis is gevonden, zonder dat de namen van de kinderen worden genoemd.
De controles hebben vooral effect als álle kinderen meedoen aan de hoofdluiscontroles. Danis de kans veel kleiner dat hoofdluis zich uitbreidt. Alleen controleren op school is echter niet voldoende, wij gaan ervan uit dat u thuis uw kind(eren) ook regelmatig controleert. Als uw kind afwezig is tijdens de controle, vragen wij u zelf thuis een controle uit te voeren. Komt u bij een thuiscontrole hoofdluis tegen, dan rekenen wij erop dat u dit direct aan de groepsleerkracht of directeur meldt.

Kom langs om de sfeer te proeven!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.