Integraal Kindcentrum Het Palet 

    Floris Versterstraat 2B
    8932 BR Leeuwarden
    058-2124833

    directie.palet@proloog.nl 
     twitter icon 
     Wilt u ons onderwijs vergelijken? Kijk dan op Scholen op de kaart

    Gouden Weken vanaf 26 augustus 

De Gouden Weken voor een goed begin van het schooljaar. Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. Op IKC Het Palet zetten we de Gouden Weken in om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard. De leerkracht speelt tijdens dit proces een essentiële rol. Als je als leerkracht in deze eerste, belangrijke weken veel aandacht schenkt aan groepsvorming, heb je hier de rest van het schooljaar profijt van. Na de kerstvakantie gaan we dit herhalen. Deze weken noemen ze de Zilveren weken.


Groepsvorming

Groepsvorming bestaat uit vier fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. In deze zes weken is de invloed van de leerkracht van groot belang. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe juf of meester, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces komen, bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe leerling.