Het Palet behaalt het certificaat bewegen en sport!

'We zijn nu een Gezonde School met drie certificaten!'

Bekijk ​​​​hier
het persbericht
Het Palet heeft op
dinsdag 1 november
van 9.00u tot 18.00u
open dag!Welkom!

 

    Integraal Kindcentrum Het Palet 

    Floris Versterstraat 2B
    8932 BR Leeuwarden
    058-2124833

    directie.palet@proloog.nl 
     twitter icon 
     Wilt u onze school vergelijken? Kijk dan op Scholen op de kaart