Vertrouwenspersoon

Intern vertrouwenspersoon

IKC Het Palet heeft een interne vertrouwenspersoon, haar naam is Nienke Doorenbos. Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met leerkrachten of directie willen doen.

Extern vertrouwenspersoon

De intern vertrouwenspersoon is snel te benaderen. Een nadeel kan zijn, dat zij betrokken is bij de school. Het is voor de intern vertrouwenspersoon soms moeilijk om onpartijdig te blijven als de klacht een collega betreft. De wet verplicht daarom, dat elke school naast een intern vertrouwenspersoon ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben.
Hij of zij is niet werkzaam op de betrokken school. U kunt haar rechtstreeks benaderen, maar kunt ook door de intern vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.

Extern vertrouwenspersoon voor onze school is:
Mevrouw Tjitske Feersma.
Zij is bereikbaar via t.feersma@cedin.nl of 06-12522629.

Berichtje aan de kinderen

Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Je wilt dat het stopt, maar je wilt het ook geheim houden.
Je kunt verschillende dingen doen:

  • Je denkt er maar steeds aan hoe je dit kunt oplossen;
  • Je kunt erover praten met je ouders, een goede vriend of vriendin;
  • Je kunt natuurlijk naar je eigen juf of meester gaan, die zal altijd proberen jou te helpen;
  • Ook kun je bellen met de Kindertelefoon 0800-0432.(kindertelefoon.nl)

Soms werkt dat niet of wil je dat niet. Dan kun je op school altijd bij juf Nienke terecht, want zij is “intern vertrouwenspersoon”. Zij wil naar je luisteren en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je mag altijd naar haar toekomen, maar je mag ook een afspraak maken via de mail: ndoorenbos@proloog.nl
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is en dat alles goed met je gaat, maar als je wilt komen praten ben je altijd welkom! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, maar ook ouders zijn van harte welkom. 

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.