Buitenschoolse opvang

 

Voorschoolse opvang (VSO)

Met de voorschoolse opvang willen wij de kinderen een goede start van de dag bieden in een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Elk kind heeft aan het begin van de dag een andere behoefte. De één wil lekker wakker worden met een boekje, de ander zit al vol energie en wil volop spelen. Voor beiden bieden wij die mogelijkheid, zowel in indeling van de ruimte als in aanbod van materiaal.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakantie terecht. De tussenschoolse opvang valt i.v.m. de wetgeving niet onder de buitenschoolse opvang.

De kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. In onze organisatie staat het kind centraal! Het kind moet zich thuis voelen en veiligheid ervaren. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en werken met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Onze organisatie is open en transparant, we werken doelmatig en efficiënt. Wij werken klantgericht, dat betekent dat we positief en respectvol met elkaar en met onze klanten omgaan. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en overleg.

Naast VSO en BSO biedt het IKC ook vakantieopvang.

Aanmelden voor bso 

U kunt uw kind aanmelden via de website van Stichting Kinderopvang Friesland of bel met 0517-380680.

Een bezoek aan de BSO is natuurlijk altijd mogelijk, bel daarvoor en voor meer informatie de directeur van het IKC.

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.