Missie en visie

IKC Het Palet is onderdeel van de scholenkoepel Proloog en vormt samen met Stichting Kinderopvang Friesland een integraal kindcentrum (IKC). We werken samen vanuit één visie, als één team en met één plan. Daardoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor  baby's, peuters, kleuters en basisschoolkinderen tot 13 jaar. Wij volgen het kind in de ontwikkeling en stemmen af op de behoeften van het kind.

IKC Het Palet gaat en staat voor uitdagende opvang, goed onderwijs, een veilig sociaal klimaat en betrokken ouders. Wij willen kinderen uitdagen door hen aan te bieden wat ze nodig hebben. We creëren een sfeer die nieuwsgierig maakt en uitnodigt om verder op onderzoek te gaan. We bieden een plek waar binnen een duidelijke structuur activiteiten worden georganiseerd.

Ontwikkeling in de volle breedte:

IKC Het Palet biedt onderwijs, kinderopvang, maar ook sportactiviteiten, afgestemd op de behoeften van de kinderen. Wij werken wij samen met Sport BV (SOK) op het gebied van sport en met Kunstkade voor de invulling van cultuureducatie. Kinderen kunnen zich zo binnen en buiten schooltijd optimaal en in de volle breedte ontwikkelen.

Bij IKC Het Palet zijn kinderen van 0 tot 13 jaar welkom. Naast onderwijs, bieden wij opvang van 7.00 uur tot 18.15 uur. 

 

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.