Oudervereniging

De oudervereniging wordt gekozen door ouders en personeel. De volgende ouders en leerkrachten hebben zitting in de OR:

Ouders:

 • Desiré van Zetten (moeder van Mike groep 3, Joanna groep 5, Lindsey groep 8)
 • Karin Triemstra (moeder van Lindsey groep 5  en Kyan groep 3)
 • Jessica v/d Werf (moeder van Julian groep 7 en Lisa groep 5)
 • Jeffrey Meijer (vader van Julian groep 2)
 • Wilma van der Meulen (moeder van Djelano groep 5 en Luciano groep 4)
 • Sylvia Dorhout (moeder van Djeremy groep 4)
 • Joyce Dobber (moeder van Terra groep 5)

Leerkrachten:

 • Meester Cor
 • Juf Nienke

De oudervereniging is te bereiken via e-mail: orpalet@live.nl.  

De taak van de oudervereniging:

 • de bloei van de school te bevorderen;
 • te bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren;
 • te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
 • het mede organiseren van activiteiten voor alle leerlingen;
 • het organiseren van ouderavonden, informatieve avonden e.d.

 

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.