Het Team

Groepsindeling/functies schooljaar 2023-2024

De directeur voor zowel het onderwijs als de opvang is Hanneke Reitsma. Zij is vier dagen werkzaam op het IKC. 

Hanneke is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden. 

Het IKC team 

Groep 1  Jantine van der Werf, Nienke Doorenbos
Groep 2 Christina Westerbaan en Nienke Doorenbos
Groep 3/4   Vera Mulder 
Groep 5/6  Henriette de Groot en Laura Wienia
Groep 6/7 Anniek van Hes 
Groep 8 Cor Merkx
Onderwijsassistent  Shashi Sewradj
Tara Dario 
Kinderdagverblijf Wilma Bosch
Speelleergroep (peuters) Marleen Hiemstra, Joukje Kuperus, Ingrid Derksen
Intern Begeleider (IB) Laura Wienia
Jeugdondersteuner Mark de Vries 
ICT-er Durk IJpma
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Jolanda Frericks 
Locatiecoördinator SKF Wilma Bosch
OOP Silvia
OOP Thea
HVO (levensbeschouwing) Janke van der Werf
GVO (levensbeschouwing) Alice Buizer

 

Naast bovenstaande krachten steunen diverse vrijwilligers en stagiaires het onderwijs en de opvang.

 

 

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.