Aanmelden en inschrijven

Zoek je een geschikte school voor je kind(eren), maak dan een afspraak met Tineke Boschma (directeur IKC Het Palet) voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding. Zo kun je kennismaken met onze school en de sfeer proeven.

Meestal wordt een kind aangemeld voordat het 4 jaar wordt. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een inschrijfformulier en een vragenlijst van de school. Informatie over de aanmelding van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte vind je in hoofdstuk 3 'Ondersteuning voor leerlingen' van de schoolgids.

4-jarigen

Als je kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in en moet je kind naar school. In de laatste weken voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht van de groep waarin je kind geplaatst wordt contact met je op voor een kennismaking. De eerste weken kunnen worden gebruikt om te proefdraaien, zodat je kind rustig kan wennen. 

Kinderen die in december 4 jaar worden, adviseren we om in januari in te stromen. Kinderen die in juni 4 jaar worden, adviseren we om in het nieuwe schooljaar in te stromen. 

In een schooljaar organiseren wij een aantal keren een kijkmiddag waarbij ouders welkom zijn om een kijkje in de klas te nemen.

Speelleergroep IKC Het Palet

Heeft je peuter behoefte aan wat meer uitdaging? Of aan het leren en spelen samen met andere kinderen? Dan is het een goed idee om hem of haar aan te melden voor de speelleergroep. Hier krijgt je kind de mogelijkheid om geleidelijk te wennen aan de overgang naar de kleuterklas en wordt de ontwikkeling van je peuter op positieve wijze gestimuleerd. De speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar.

Je kunt je peuter aanmelden of een kennismakingsgesprek aanvragen door te bellen met naar: 0653527558 

Buitenschoolse opvang (VSO/BSO)

Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakantie terecht.

Mijn kind aanmelden

Klik hier om uw kind aan te melden voor kinderopvang, de speelleergroep of vso/bso of bel met 0517-38068031.

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.